Werkwijze en vergoeding Eetteam

Werkwijze

Uw kind kan bij het Eetteam worden aangemeld op verwijzing van een arts. Dit kan bijvoorbeeld een huisarts, jeugdarts (consultatiebureau arts) of kinderarts zijn.
Nadat u uw kind heeft aangemeld krijgt u van ons een vragenlijst en een voedingsdagboek thuis gestuurd. Het voedingsdagboek en de vragenlijst vormen de basis voor de afspraak. Aan de hand hiervan wordt bekeken hoeveel voedingsstoffen en energie uw kind dagelijks binnen krijgt en welke leden van het Eetteam belangrijk zijn voor de begeleiding van uw kind. Tijdens het spreekuur kunt u, afhankelijk van de zorg die uw kind nodig heeft, overleggen met de kinderdiëtist, prelogopedist, psycholoog/orthopedagoog en kinderfysiotherapeut. Na uw eerste bezoek aan het spreekuur wordt een plan van aanpak gemaakt door de zorgverleners van het Eetteam samen met u en uw kind. Dit betreft vaak een combinatie van behandelingen door de zorgverleners van het Eetteam.

Doel van de behandeling

Eetproblemen en overgewicht kunnen veel impact hebben op de gezinssituatie en kunnen uitzichtloos lijken. Toch zijn ze met de juiste aanpak vaak goed op te lossen. Het Eetteam wil u en uw kind daarbij graag ondersteunen. Het doel van de begeleiding door het Eetteam is te zorgen voor een goede groei en ontwikkeling van uw kind. Kortom, een kind dat ‘lekker in zijn vel’ zit.

Vergoeding en aanmelding

Om voor behandeling van het Eetteam in aanmerking te komen heeft het kind een verwijzing nodig van de huisarts, jeugdarts, kinderarts of ander medisch specialist. De verwijsbrief (in PDF) kan de arts invullen. Vergoeding van de behandeling door de zorgverleners vindt plaats vanuit de basisverzekering. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico. Psychologische zorg wordt toegewezen door de gemeente waar het kind ingeschreven staat.

AANMELDEN

via het verwijsbrief (in PDF) of
06-19020910
(Ria Habraken, diëtist Voedingsadvies Groningen).
U kunt ons ook bereiken via het contactformulier.

Het Eetteam Groningen ondersteunt ouders/verzorgers optimaal wanneer er problemen zijn met de voeding en/of het gewicht van hun kind. Het Eetteam is er voor kinderen van 0-18 jaar.