Werkwijze en vergoeding Eetteam

Werkwijze

Uw kind kan bij het Eetteam worden aangemeld op verwijzing van een arts. Dit kan bijvoorbeeld een huisarts, jeugdarts (consultatiebureau arts) of kinderarts zijn.

Nadat uw kind is aangemeld wordt u gevraagd een vragenlijst en voedingsdagboek in te vullen. Aan de hand van de ingevulde vragenlijst en de verwijsbrief van de arts wordt bekeken welke zorgverleners van het eetteam nodig zijn om uw kind te begeleiden.
Er wordt met u een afspraak gemaakt voor een intakegesprek in Bewegingscentrum Junior in Groningen.
Tijdens dit gesprek kunt u, afhankelijk van de zorg die uw kind nodig heeft, overleggen met de kinderdiëtist, prelogopedist, pedagoog, orthopedagoog, psycholoog en/of kinderfysiotherapeut van het eetteam.
In overleg met u wordt een plan van aanpak gemaakt voor behandeling door de zorgverleners die nodig zijn om uw kind te begeleiden. Dit betreft vaak om een combinatie van behandelingen.
Tijdens het behandeltraject houden de zorgverleners die bij uw kind betrokken zijn onderling contact om de zorg voor uw kind af te stemmen.

Doel van de behandeling

Eetproblemen en overgewicht kunnen veel impact hebben op de gezinssituatie en kunnen uitzichtloos lijken. Toch zijn ze met de juiste aanpak vaak goed op te lossen. Het Eetteam wil u en uw kind daarbij graag ondersteunen. Het doel van de begeleiding door het Eetteam is te zorgen voor een goede groei en ontwikkeling van uw kind. Kortom, een kind dat ‘lekker in zijn vel’ zit.

Vergoeding en aanmelding

Om voor behandeling van het Eetteam in aanmerking te komen heeft het kind een verwijzing nodig van de huisarts, jeugdarts, kinderarts of ander medisch specialist. De verwijsbrief (in PDF) kan de arts invullen. Vergoeding van de behandeling door de zorgverleners vindt plaats vanuit de basisverzekering. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico. Psychologische en orthopedagogische zorg wordt vergoed door de gemeente waar het kind staat ingeschreven.

AANMELDEN
via de  verwijsbrief (in PDF) in te vullen door een arts of bij vragen over eetproblemen/ondergewicht:
06-19020910 - Ria Habraken, diëtist/kinderdiëtist/lactatiekundige
______________________
Bij vragen over overgewicht:
06-33763523 – Lia Kesojan, diëtist/kinderdiëtist/fitnessadviseur

U kunt ons ook bereiken via het contactformulier.

Het Eetteam Groningen ondersteunt ouders/verzorgers optimaal wanneer er problemen zijn met de voeding en/of het gewicht van hun kind. Het Eetteam is er voor kinderen van 0-18 jaar.