Voor ouders / verzorgers

Eetproblemen/ondergewicht

Wanneer uw kind al langere tijd niet goed eet en/of drinkt, dan kunt u zich zorgen maken over de gezondheid van uw kind. Bij het eetteam kunnen kinderen terecht die:

 • moeite hebben met drinken uit de borst of fles bij baby’s
 • moeite hebben met de overstap naar vaste voeding of grovere stukjes
 • geen interesse in eten lijken te hebben
 • zich veel verslikken, eten ‘hamsteren’ in de wangzak of eten uitspugen
 • onvoldoende in gewicht aankomen
 • kieskeurig eetgedrag vertonen met als gevolg een onvolwaardige voeding
 • rigide eetgedrag vertonen bij Autisme Spectrum Stoornis
 • sondevoeding krijgen, waarbij de wens is deze af te bouwen

Overgewicht

Een te hoog gewicht ontstaat vaak sluipenderwijs. Daardoor kan het langere tijd niet opvallen dat het gewicht van uw kind uit de pas is gaan lopen. Sommige kinderen lusten altijd nog wel een portie of lijken onverzadigbaar. Soms is de oorzaak van het hogere gewicht minder duidelijk. Wanneer overgewicht op tijd wordt behandeld kunnen gevolgen voor de gezondheid van het kind worden voorkomen. Uw kind kan door het eetteam worden begeleid wanneer er sprake is van:

 • overgewicht, waarbij begeleiding vanuit meerdere invalshoeken gewenst is
 • onverzadigbaar eetgedrag
 • traumatische gebeurtenissen die hun weerslag hebben op het eetgedrag en gewicht
 • eetbuien of sterk lijngericht eetgedrag

Vergoeding en aanmelding

Psychologische en orthopedagogische zorg wordt vergoed door de gemeente waar het kind staat ingeschreven.

Verhindering

Wanneer u niet kunt komen op een afspraak met het eetteam, dan dient u zich minstens 24 uur van tevoren af te melden. Meldt u zich niet op tijd af voor een afspraak, dan zal voor de gereserveerde tijd € 25,- in rekening worden gebracht.

Juridische aansprakelijkheid

Het eetteam is een samenwerking tussen zorgverleners van verschillende organisaties met een eigen rechtspersoon. Afspraken vinden plaats met meerdere zorgverleners van verschillende organisaties.
De verschillende organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor alle wet- en regelgeving (zoals de AVG, WGBO, privacy en klachtenregeling). Wanneer u meer informatie hierover wilt, kunt u kijken op de website van de betreffende organisatie.

AANMELDEN
via de  verwijsbrief (in PDF) in te vullen door een arts of bij vragen over eetproblemen/ondergewicht:
06-19020910 - Ria Habraken, diëtist/kinderdiëtist/lactatiekundige
______________________
Bij vragen over overgewicht:
06-33763523 – Lia Kesojan, diëtist/kinderdiëtist/fitnessadviseur

U kunt ons ook bereiken via het contactformulier.

Heeft u een code ontvangen voor het online invullen van het formulier:
Aanmeldingsformulier overgewicht
Aanmeldingsformulier eetproblemen

Wanneer overgewicht op tijd wordt behandeld kunnen ernstige gevolgen voor de gezondheid van het kind worden voorkomen.